Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Cộng tu "1 ngày an lạc"
Thông tin từ thiện
Thông tin xây dựng
FACEBOOK

Thơ

Cố Hương Xa Cách Đã Bao Thu .

 Cố hương xa cách đã bao thu .

Khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghĩ .

Ta niệm Di Đà Phật niệm ta .

Thiên chân Phụ Tử cùng tương hợp .

Mai đây hội ngộ ở Quê Nhà .

Nói đến liên bang hai hàng lệ .

Diêm Phù khổ thú thật Bi Ai .

Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi .

Không Niệm Di Đà thì Niệm Ai ?

Thong Dong Giữa Chốn Phàm Trần

 Thong dong giữa chốn phàm trần,

Vén màng hôn ám, ta nâng gót hồng

Chân con rảo bước Tây Đông,

Tìm Thầy, tìm đạo ngóng trông Pháp màu.

Đường đời như giấc chim bao

Mau mau tỉnh thức, nguyện cầu Tây Phương

NIỆM PHẬT

 Niệm Phật ngoài miệng đẩy đưa,

Tật hư chẳng bỏ tương dưa ích gì.

Niệm Phật diệt tham sân si,

Thất tình lục dục tống đi cho rồi.

Niệm thế mới đúng ai ôi,

Khó – Dễ Trong Đời

DỄ là nói chẳng nghĩ suy

KHÓ là cẩn trọng những gì nói ra.

DỄ làm đau đớn người ta

KHÓ sao hàn gắn bao là vết thương!

Nước Đạo

 Nước Đạo chứa đầy tám công đức

Rửa sạch trần cấu của muôn loài

Đưa vào thế giới mầu Hoa tạng

Chúng sinh siêu thoát không riêng ai

 

 

Mẹ

 Sợ Mai Này Vắng Tiếng Mẹ Rầy La

Hạnh phúc sao còn có mẹ trên đời

Hãy tĩnh tâm nghe những lời mẹ mắng

Lời mẹ cay nhưng nào đâu có đắng

Cuối đời mình mẹ vẫn mực yêu con

ĐẮC NHÂN TÂM

 Tâm thanh tịnh đó là tâm Phật

Tâm buông lung vọng niệm là ma

Chân tâm là Phật đó mà

Vọng tâm là quỷ hiện ra tại lòng

Cuộc Đời Sống Chẳng Bao Lâu

Cuộc đời sống chẳng bao lâu
Sáu bảy mươi tuổi chớ đâu nhiều gì
Nếu ta không gấp tu trì

Ăn Chay

  Ăn chay khỏi bệnh, nghiệp tan
Ăn chay mạnh khỏe, trái oan chẳng còn
Ăn chay huệ phước song toàn
Ăn chay niệm Phật phước còn tăng cao.

Sám Hối

Cúi đầu làm lễ Như Lai,
Chứng minh đệ tử ngày nay phát nguyền,
Con xin đem dạ chí thiềng
Thành tâm sám hối nghiệp khiên đã làm
Bởi xưa chưa rõ dạ phàm,

Đức Phật Mỉm Cười Ai Thấy Chưa ?

  Từ thuở tới lui dưới mái chùa
Quên đi bóng dáng những hơn thua

Di Đà Phật Đại Nguyện Vương

  Di Đà Phật đại nguyện vương,
Từ bi hỷ xả khó lường,
Giữa mày thường phóng bạcvangsanhcuclac.vn/h hào quang,

BUÔNG

  Mỗi ngày con tập chữ buông
Buông thương, buông ghét, buông buồn, buông vui

1 2 3 
Back to Top