Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Cộng tu "1 ngày an lạc"
Thông tin từ thiện
Thông tin xây dựng
FACEBOOK

Thư viện Audio

ẤN TỐNG CHUYÊN TẶNG TÔN ẢNH PHẬT KỲ 49

 Được sự tin tưởng chắt chiu hùn phước của Quý nhà đạo tâm xa gần, trong sự kiện kỳ 49, kính xin chuyển tặng:

- Tôn ảnh Phật A Di Đà, KT 40x60cm.
- Tổn ảnh Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát 40 x 60cm.
- Bảng Quy Tắc Tu Học, KT 40x60cm.

Back to Top