Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Thông tin từ thiện
FACEBOOK
BUÔNG ĐI!


1/ Buông bỏ sự đố kỵ ghen ghét với người khác.
2/Buông bỏ những lỗi lầm trong quá khứ, để làm lại từ đầu.
3/ Buông bỏ sự tranh giành hơn thua, phải trái.

4/ Buông bỏ sự suy nghĩ tiêu cực bi quan.
5/ Buông bỏ quan điểm sống là phải làm hài lòng tất cả mọi người.
6/ Buông bỏ dục vọng tham lam.
7/ Buông bỏ sự nóng giận.
8/ Buông bỏ những phiền não lo âu.
9/ Buông bỏ sự kỳ vọng đặt niềm tin vào người khác.
10/ Buông bỏ những lo lắng cho tương lai, chỉ cần sống hết mình cho hiện tại.
11/ Buông bỏ cái Ta và của Ta, vì ai ra đi cũng chỉ có hai bàn tay trắng và THIỆN- ÁC nghiệp mà thôi. Vậy chẳng có lý do gì phải bám víu khổ đau.


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.

 
Back to Top